Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2015

15:05
15:01

October 18 2014

20:06
4278 5065

pocahoass:

Me in pretty much every social event

Reposted fromwestwood westwood viamouette mouette
svartedauden
20:06
4198 a0af
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam viacuddlyelephant cuddlyelephant
svartedauden
20:06
Jesteś najbardziej pociągającą mnie osobą na Ziemi. Już chyba w krwiobiegu mam Ciebie.
— memories
svartedauden
20:05
7561 9b0e
"[..] I wtedy zrozumiałem ważną rzecz: kobieta jest odzwierciedleniem mężczyzny. Jeśli prawdziwie ją kochasz, stanie się dla ciebie wszystkim."

— Brad Pitt
Reposted frommauveraspberry mauveraspberry viaanything anything
20:04
7399 4cb4
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viamillys millys
20:04
Wszyscy są zmęczeni. Dwie rzeczy, które w Polsce wiążą ludzi: wódka i zmęczenie.
— Marek Hłasko ‘Ósmy dzień tygodnia’ (via polskie-zdania)
svartedauden
20:04
2113 ba9c
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viairmelin irmelin
svartedauden
20:04
I to nie jest żaden weltschmerz, nie jestem młodą, piękną duszą-ja po prostu jestem pierdolnięty. Chory psychicznie. 
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromshallowness shallowness viaughrrr ughrrr
svartedauden
20:03
svartedauden
20:03
8162 17d5 500
Reposted fromscorpix scorpix viaughrrr ughrrr
svartedauden
20:03
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromagapka agapka viamyzone myzone
svartedauden
20:03
A więc milczymy, 
myśląc o sobie z daleka.
— Ewelina Kosik
svartedauden
20:02
svartedauden
20:02
5000 d270
Reposted frommisza misza viamicarose micarose
svartedauden
20:02
9381 984c
Reposted fromravena00 ravena00 viairmelin irmelin
20:02
svartedauden
20:02
Każdy ma swój język i swoje intymne słowniki.
— Mariusz Maślanka
svartedauden
20:01
Reposted fromweightless weightless viaughrrr ughrrr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl